V tělocvičně školy Nová 5. Více info – email: aerobicclubcb@gmail.com